Komiks ukazujący plusy i minusy życia w Warszawie. Projekt dofinansowany z funduszy m.st. Warszawy.