Komiks dofinansowany ze środków m.st. Warszawy w ramach projektu „Mobilni w kulturze”.